Aktuality

Červenec 2016 – stavba pokračuje dle harmonogramu

Stavba pokračuje plynule dál, zastropovali jsme garáže, je vybetonován vjezd a připraveno vytápění vjezdu do garáží, takže v zimě nám sjezd dolů nebude klouzat.

Od začátku července začínáme vyzdívat přízemí, první jednotky se už rýsují a s tím i noví budoucí majitelé !

Příprava betonáže stropu garážíStrop garážíVjezd do garážíNosné prvky v přízemíStěny přízemíVyzdívání mezibytových příček v přízemí

Sdílejte s přáteli