Aktuality

Listiny nutné při koupi nového bytu

Máte před sebou radostnou událost, kdy se chystáte ke koupi nového bytu, ale lámete si hlavu nad tím, co všechno budete ke koupi potřebovat? Nyní už nemusíte. Přinášíme vám totiž krátký přehled listin, bez kterých se při koupi nemovitosti neobejdete.

Rezervace bytu

Pokud se vám nemovitost líbí a jste rozhodnutí si ji koupit, je vhodné provést určitou formu rezervace (zvláště v případě, pokud ještě nemáte sjednaný hypoteční úvěr) – jen tak máte jistotu, že vám nemovitost nikdo „nevyfoukne“. Tou nejlepší možností, jak tuto rezervaci provést, je sepsání tzv. Smlouvy o smlouvě budoucí. Zde si jednotlivé strany dohodnou, jak a kdy ke koupi nemovitosti dojde a taktéž si tu mohou určit smluvní pokuty, ke kterým by došlo v případě, kdyby jedna strana od koupě upustila. Dále je obvyklé, že se v této smlouvě může sjednat domluvená částka, která slouží jako záloha.

To nejdůležitější –> kupní smlouva

Tou nejdůležitější listinou při koupi nemovitosti je samozřejmě kupní smlouva. Ta by měla obsahovat samozřejmě zejména vymezení předmětu koupě (daná nemovitost), označení smluvních stran, kupní cenu (včetně splatnosti a způsobu její úhrady), datum převzetí nemovitosti a dále taktéž projev vůle prodávajícího převést svá vlastnická práva na kupujícího.

Ohlídejte si katastr nemovitostí

Aby došlo k převodu vlastnických práv do katastru nemovitostí, je nutné též sepsat (obvykle již při kupní smlouvě) tzv. návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti. Ten jednoduše s kopií kupní smlouvy zanesete na příslušný katastrální úřad, kde se již postarají o zbytek.

Způsob platby

Při placení nemovitosti by měli být všichni kupující velice obezřetní. Abyste se vyhnuli možným problémům, je nejlepší toto vyřešit formou jistotního účtu v bance. Do té kupující vloží své finanční prostředky (přičemž o tom prodávajícího informuje) a vymezí podmínky (většinou úspěšný převod vlastnických práv – vložením do katastru nemovitostí), za jakých budou tyto finance převedeny na účet prodávajícího. Obě strany tak mají vzájemnou jistotu, že vše proběhne tak, jak má. Podobný princip je i u notářské úschovy či úschovy u realitní kanceláře (ty se ovšem lidem příliš nevyplatí, je známo již několik případů zpronevěry…)

Aktualizovaný ceník dostupných bytů v Rezidenci Břevnov >>

Sdílejte s přáteli